برچسب: علت سرفه مرطوب

  • زمانی که محرک هایی مانند گرد و غبار، آلرژن‌ها، آلودگی یا دود وارد مجاری تنفسی شما می‌شوند، پیام به مغز ارسال می‌ شود و مغز از حضور آنها آگاه می‌شود. سپس مغز شما پیامی را از طریق نخاع به عضلات قفسه سینه و شکم ارسال می کند. هنگامی که این ماهیچه ها به سرعت منقبض می شوند، هوا را از طریق سیستم تنفسی به بیرون هدایت می کند. این حرکت هوا به بیرون راندن محرک های مضر کمک می کند. سرفه یک رفلکس مهم است که می تواند به حذف محرک های مضری که ممکن است شما را بیمار کند یا نفس کشیدن را سخت تر سازد، کمک کند...

x