برچسب: ضعف حافظه کوتاه مدت

  • از دست دادن حافظه کوتاه مدت زمانی است که مواردی را که اخیرا شنیده، دیده یا انجام داده اید فراموش می کنید. برای بسیاری از افراد این موضوع بخش طبیعی از افزایش سن محسوب می گردد...

x