برچسب: شاگاس

  • بیماری شاگاس یا تریپانوزومیازیس آمریکایی از طریق نوعی انگل ایجاد می گردد. این بیماری از طریق انتقال خون از فرد آلوده به انگل، دریافت عضو از اهداکننده آلوده به انگل منتقل می شود...

x