برچسب: دلایل خشکی پوست

  • خشکی پوست به پوستی گفته می شود که در لایه بیرونی خود رطوبت کافی ندارد. در صورت عدم درمان، پوست خشک دچار ترک و عفونت می شود. در اغلب مواقع علت خشکی پوست عوامل محیطی مانند: گرما، دوش آب گرم، صابون های قوی است...

x