برچسب: درمان خارش لب

  • خارش لب می تواند بسیار ناراحت کننده باشد، به ویژه اگر با خشکی و ترک خوردن همراه باشد. اغلب این عارضه به علت آلرژی فصلی و تماسی رخ می دهد. در برخی مواقع نیز به دلیل بیماری زمینه ای می باشد...

x