اخبار

  • متخصص جراحی، کلیه و مجاری ادراری گفت: رنگ ادرارنشان می دهد، میزان مایعاتی که فرد مصرف می کند کافی است یا خیر؛ که اگر این رنگ شفاف باشد، نشان می دهد که حجم آبی که مصرف می کند کافی است. مریم طاهری متخصص جراحی، کلیه و مجاری ادراری درباره سنگ کلیه در برنامه ساختمان پزشکان […]

پربیننده ترین اخبار

x