برچسب: گرفتگی ساق پا

  • گرفتگی ساق پا یک احساس دردناک است و اغلب در شب رخ می دهد که می تواند از چند ثانیه تا چند دقیقه زمان ببرد. اگر گرفتگی شدید باشد، ممکن است در روز نیز رخ دهد. گرفتگی عضلات ساق پا با سندرم پای بیقرار متفاوت است. گرفتگی عضلات ساق پا به دلیل اعصابی است که سیگنال های اشتباهی را به عضلات ارسال می کنند و کارشناسان علت دقیق آن را نمی دانند...

x