برچسب: کنترل درد دنبالچه

  • درد دنبالچه در قسمت پایین ستون فقرات، درست بالای باسن، جایی که استخوان چندقسمتی قرار دارد، متمرکز است. دنبالچه در هنگام نشستن به تثبیت فرد کمک می کند. همچنین، بسیاری از تاندون‌ها، ماهیچه‌ها و رباط‌ها از این ناحیه عبور می‌کنند. درد در استخوان دنبالچه آسیب دیده می تواند از خفیف تا شدید متغیر باشد...

x