برچسب: پرکاری تیروئید چیست

  • پرکاری تیروئید شرایطی است که در آن تیروئید بیش از آنچه نیاز دارید هورمون تولید و ترشح می کند. به این حالت پرکاری تیروئید نیز می گویند. هورمون های اصلی تیروئید عبارتند از تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4). پرکاری تیروئید می تواند کل بدن شما را تحت تاثیر قرار دهد و وضعیتی است که باید توسط متخصص درمان شود...

x