برچسب: عوارض افینیتور

  • افینیتور دارویی است که برای درمان سرطان و تومورها تجویز می شود، مانند تمامی داروها در کنار اثرات درمانی عوارضی هم دارد که معمولا موقتی است...

x