برچسب: علت گلو درد در کرونا

  • التهاب تارهای صوتی می تواند ارتعاش تارهای صوتی را تغییر دهد و سبب تغییرات در صدا شود. تغییر صدا ناشی از لارنژیت یا التهاب جعبه صدا می‌تواند با گلودرد مداوم یا درد هنگام صحبت کردن یا بلعیدن همراه باشد. شایع ترین علت لارنژیت ویروس است. برخی از داروهای استنشاقی می توانند یک عامل خطر برای لارنژیت باشند...

x