برچسب: سرگیجه افراد دیابتی

  • از آنجا که دیابت یک بیماری شایع است و دارای عوارض بسیار مختلفی است ، با تأثیرگذاری بر قسمت های مختلف بدن می تواند از راه های مختلفی باعث ایجاد سرگیجه شود....

x