برچسب: درمان کم خونی

  • کم خونی در صورت عدم گلبول های قرمز کافی خون ایجاد می شود. این وضعیت اغلب به دلیل از دست دادن خون، تخریب گلبول های قرمز یا ناتوانی بدن در ایجاد گلبول های قرمز کافی ایجاد می شود.انواع مختلفی از کم خونی وجود دارد. شایع ترین نوع آن کم خونی فقر آهن است. گلبول های قرمز حاوی پروتئینی به نام هموگلوبین هستند. هموگلوبین منبع آهن است. بدون آهن کافی، بدن نمی تواند هموگلوبین مورد نیاز برای تولید گلبول های قرمز خون جهت رساندن خون غنی از اکسیژن به سراسر بدن شما را بسازد. کمبود فولات و ویتامین B-12 نیز ممکن است بر توانایی بدن در ساخت گلبول های قرمز تأثیر بگذارد. اگر بدن شما نتواند B-12 را به درستی پردازش کند، ممکن است دچار کم خونی خطرناک شوید...

  • کم خونی زمانی رخ می دهد که تعداد گلبول های قرمز (RBC) کم باشد. اگر تعداد گلبول های قرمز کم باشد، بدن شما باید سخت تر تلاش کند تا اکسیژن مورد نیاز بدن را تامین کند. گلبول های قرمز شایع ترین سلول های خون انسان هستند. بدن هر روز میلیون ها گلبول تولید می کند...

x