برچسب: جراحی SFS

  • اسکولیوز همان انحنای ستون فقرات است که باعث دردهای مزمن و کاهش تحرک می شود. پزشکان با جراحی فیوژن مهره هایی که دارای انحنا هستند را باهم ترکیب و صاف می‌کنند تا انحنای بوجود آمده برطرف شود و بهترین زمان برای این جراحی دوران نوزادی است...

x