برچسب: انگشت پا

  • شکستگی انگشتان پا معمولاً ناشی از نوعی ضربه یا آسیب به پا یا انگشت پا است. آسیب هایی مانند وارد شدن ضربه به انگشت پا ممکن است باعث شکستگی شود. گاهی اوقات، شکستگی انگشت پا ممکن است در اثر حرکات تکراری طولانی مدت، مانند برخی از فعالیت های ورزشی ایجاد شود...

x