برچسب: اختلال کندن پوست

  • اختلال کندن پوست به عنوان یک وضعیت مرتبط با رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن در نظر گرفته می شود. این وضعیت سبب ضایعات پوستی و مشکلات زیادی در زندگی افراد می گردد. کندن مکرر پوست شامل کشیدن، خراش دادن پوست سالم...

x