دسته‌بندی نشده

  • اغلب افراد اقدام به شکستن قولنج انگشت، پا، کمر می کنند. اما این موضوع در شرایطی که توسط متخصص انجام نشود می تواند برخی عوارض را به همراه داشته باشد. شنیدن صدای ترق تروق با حرکات سریع سبب شل شدن مفاصل و رباط گردن می شود...

پربیننده ترین دسته‌بندی نشده