فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 1303

برای مراقبت از پوست چه کارهایی را باید به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه انجام دهیم؟

روتین پوستی که هر شخص متناسب با پوستش باید داشته باشه متناسب با شوینده هست که برای پوست های خشک و حساس ...

با توجه به سوالات متعدد مخاطبین پزشک من در مورد اینکه برای مراقبت از پوست چه کارهایی را باید به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه انجام دهیم؟ ویدئو زیر ضبط و منتشر شده است:

برای مراقبت از پوست چه کارهایی را باید به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه انجام دهیم؟

دیدگاه تان را بنویسید

 

x