فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 1268

آیا پیوند مژه طبیعی ممکنه؟ و در چه افرادی قابل انجام است؟

پیوند مژه یک کار بسیار فوق تخصصی است و تنها پیوندی که صددرصد پزشک باید تک تک پیوندهاشو انجام بده، پیوند مژه است و ...

با توجه به سوالات متعدد مخاطبین پزشک من در مورد اینکه آیا پیوند مژه طبیعی ممکنه و در چه افرادی قابل انجامه، ویدئو زیر ضبط و منتشر شده است:

آیا پیوند مژه طبیعی ممکنه؟ و در چه افرادی قابل انجام است؟

دیدگاه تان را بنویسید

 

x