فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 1265

چه سوالاتی باید در جلسه مشاوره پیوند مو توسط مراجعه کننده مطرح شود؟

این حق و حقوقی که فرد برای پیوند مو یا پیوند ابرو برای خودش قائل میشه، مهم ترین چیز اینه که فرد وقتی مراجعه می کنه باید بدونه این مرکزی که میخواهد پیوند مو برایش دهند چند درصد از بافت ناحیه پشت سر ...

با توجه به سوالات متعدد مخاطبین پزشک من در مورد اینکه چه سوالاتی باید در جلسه مشاوره توسط مراجعه کننده مطرح شود؟ ویدئو زیر ضبط و منتشر شده است:

چه سوالاتی باید در جلسه مشاوره پیوند مو توسط مراجعه کننده مطرح شود؟

دیدگاه تان را بنویسید

 

x