فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 1968

افزایش احساس اعتماد به نفس با پول

طی مطالعات انجام شده که به بررسی رابطه پول و اعتماد به نفس پرداخته شده است؛ به این نتیجه رسیدند که کسب درآمد موجب افزایش اعتماد به نفس می گردد و بر روی عواطف فرد تاثیر گذار است...

درآمد باعث افزایش احساس غرور می شود

یک مطالعه جدید از دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) به بررسی ارتباط بین امنیت مالی و اعتماد به نفس پرداخت.این مطالعه اولین تحقیق در مورد تأثیرات کسب درآمد مطمئن بر روی عواطف فرد است.

افزایش احساس اعتماد به نفس با پول

 

افراد با درآمد بالا دارای اعتماد به نفس بیشتری نیز هستند.

این مطالعه همچنین نشان داد که اعتماد به نفس بالا از طریق امنیت مالی و پول، حداقل طی یک دهه ادامه دارد.

به نظر نمی رسد که کسب درآمد بیشتر باعث افزایش احساسات فرد نسبت به دیگران شود.

یک مطالعه جدید از NUS بررسی کرد که چگونه داشتن پول و کسب درآمد مطمئن می تواند احساس افراد را تغییر دهد. اگرچه تحقیقات قبلی نشان داده است که امنیت مالی نحوه نگرش افراد به زندگی خود را تغییر داده است، مطالعه جدید به احساساتی که باعث ترویج آن می شود، پرداخته است.

داشتن درآمد بالا باعث افزایش احساسات مثبت، از جمله اعتماد به نفس و غرور می شود.

اما محققان هیچ ارتباطی بین امنیت درآمد و احساس قوی تر نسبت به دیگران، مانند عشق، قدردانی پیدا نکردند. همچنین تأثیری بر احساس خشم نداشت.

طبق گفته ادی تانگ، نویسنده اصلی مطالعه، دانشیار دانشکده هنر و علوم اجتماعی NUS :

مطالعات قبلی شواهد قطعی در رابطه با ارتباط درآمد با احساسات ارائه نکرده است؛ زیرا در تحقیقات گذشته انواع احساسات مورد بررسی قرار نگرفته بود. اما این تحقیق رابطه پول و میزان کسب درآمد را با احساسات مرتبط می داند؛ مانند اعتماد به نفس و خوشبختی و غرور.

همچنین ببینید:

اعتماد به نفس و روش های بالا بردن آن!

 

جامعه آماری

دانشیار پروفسور تانگ و همکارانش از بررسی پنج مطالعه جداگانه که تجربیات 1.6 میلیون نفر را در 162 کشور زندگی می کردند، نتیجه گیری کردند.

این تیم ادعا می کند که مطالعه آنان کامل ترین مطالعه است. در این مطالعه محققان به احساسات درونی و بیرونی و همچنین احساساتی مانند خوشبختی پرداخته اند.

احساسات مثبت شامل غرور، اعتماد به نفس و اراده قوی است. برای احساسات نیز احساساتی مانند اضطراب، استرس و غم وجود داشتند.

Assocمی گوید: هرچه درآمد بیشتری داشته باشید؛ احساساتی مانند غرور و اعتماد به نفس نیز بیشتر خواهد بود، احساساتی منفی همانند غم و نگرانی نیز کمتر ایجاد می شود.

 

احساسات مثبت درونی

این مطالعه همچنین به دنبال ارتباط بین درآمد و احساسات معطوف به دیگران بود. از جنبه مثبت این احساسات قدردانی، عشق است. از جنبه منفی آنها نیز خشم را شامل می شوند.

این تیم هیچ مدرک معتبری در اینکه درآمد با احساسات اجتماعی مانند قدردانی همراه می باشد، پیدا نکرد.

طبق گفته نویسنده این تحقیق انجام شده: درآمد بیشتر سبب حفاظت بیشتر نمی شود و بالعکس.

 

اثرات عاطفی طولانی مدت

نویسندگان مطالعه همچنین به بررسی میزان امنیت اقتصادی حال جهت پیش بینی عواطف و سلامت روان در آینده پرداخته است.

برای این تحقیقات، 4000 نفر در ایالات متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

محققان دریافتند افراد با درآمد بالا، تمایل دارند احساسات و دید مثبت بیشتری را در یک دهه آینده داشته باشند.

افرادی که درآمد مطمئن تری دارند کمتر از دیگران احساس منفی در مورد خود دارند.

همچنین ببینید:

انگیزه چیست؟

 

امنیت و درآمد جامعه به طور کلی

نتایجی که محققان به دست آوردند ممکن است در تدوین برنامه هایی جهت عموم ارزشمند باشد.

طبق گفته محقق این مطالعه:

  • این بررسی نشان داد که افراد حتی اگر در زمینه مالی و اقتصادی با امنیت بیشتری همراه باشند همچنان نمی توانند بهتر از گذشته با دیگران کنار آیند.
  • این دانشیار اظهار داشت "سیاست گذاران باید در نظر داشته باشند در حالی که رفاه مالی بیشتر پیش بینی کننده احساسات مثبت احترام به خود است، ممکن است لزوما به تجربیات عاطفی مرتبط با هماهنگی جمعی کمک نکند."

اگرچه این مطالعه جمعیت زیادی را در بر می گرفت، اما جهت اطمینان از صحت نتیجه گیری این گروه، همچنان به تحقیقات و مطالعات بیشتری نیاز است.

او همچنین پیشنهاد می کند عوامل دیگری را در عواطف احترام به خود در نظر بگیرید. این موارد ممکن است شامل تفاوت‌های شخصیتی افراد، تاثیر فرهنگ های مختلف و تفاوت در شرایط افراد باشد.

 

توجه : مطالب پزشک من از منابع خارجی ترجمه شده و تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد . از این رو توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست .

 

منابع:

medicalnewstoday

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

x