فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 125

ارتباط قد و دیابت!

طبق مطالعه ای مشخص شده است که بین کوتاهی قد و افزایش خطر ۴١ درصدی ابتلا به دیابت نوع دو در مردان و افزایش خطر ۳۳ درصدی ابتلا به این بیماری در زنان ارتباط وجود دارد...

طبق مطالعه ای مشخص شده است که بین کوتاهی قد و افزایش خطر ۴١ درصدی ابتلا به دیابت نوع دو در مردان و افزایش خطر ۳۳ درصدی ابتلا به این بیماری در زنان ارتباط وجود دارد.

به گزارش سی ان ان، قد کوتاه در چندین مطالعه با افزایش ریسک ابتلا به دیابت نوع دو مرتبط بوده است و این یعنی قد میتواند برای پیشبینی خطر ابتلا به برخی بیماریها شاخص مفیدی باشد.

ارتباط قد و دیابت

پروفسور ماتیاس شولتز و کلمنس ویتنبشر از موسسه آلمانی تحقیقات تغذیه در شهر پوتسدام و از نویسندگان این مطالعه معتقدند:

عملکرد سلولهای بتا (سلولهای پانکراس که انسولین را میسازند) در افراد بلند قد بهتر است. ضمن اینکه چربی موجود در کبد در افراد کوتاه قد ممکن است بیشتر باشد. بالاتر بودن حساسیت به انسولین در افراد بلند قد و داشتن محتوی پایینتر چربی در کبد میتواند کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی و دیابت نوع دو را توجیه کند.

این مطالعه روی ٢۵٠٠ آلمانی ٣۵ تا ۶۵ ساله که از بین ٢٧ هزار شرکت کننده در تحقیقی گسترده انتخاب شده بودند، صورت گرفت. نتایج عمده این پژوهش عبارت بود از: در افراد با وزن طبیعی، به ازای هر ١٠ سانتیمتر افزایش قد، خطر ابتلا به دیابت نوع دو در مردان ٨۶ درصد و در زنان ۶٧ درصد کاهش مییابد. همچنین در افراد دارای اضافه وزن و چاقی، این میزان افزایش قد، با کاهش خطر ٣۶ درصدی ابتلا به دیابت نوع دو در مردان و کاهش خطر ٣٠ درصدی ابتلا به این بیماری در زنان همراه است.

پرفسور شولتز در مطالعات قبلی نیز اعلام کرده بود داده های اپیدمیولوژیک نشان میدهد که در ازای هر ۵.۶ سانتیمتر افزایش قد، خطر مرگ و میر بر اثر بیماریهای قلبی عروقی شش درصد کاهش مییابد، اما خطر مرگ بر اثر سرطان تا چهار درصد بیشتر میشود.

محققان در نتیجه گیری خود به پزشکان توصیه میکنند که رشد و قد افراد بالغ را برای پیشگیری از دیابت نوع دو، بیماریهای قلبی عروقی  حتی پیش بینی این بیماری ها در افراد در نظر بگیرند.

توجه : مطالب پزشک من از منابع خارجی ترجمه شده و تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد . از این رو توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست

منابع:

diabetologia

دیدگاه تان را بنویسید

 

x