فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 257

یوگا درمانی!

شاید گفته شود یوگا درمانی چیزی نیست، جز نرمی بدن فیزیکی و آرامش روانی. اما تحقیقات پزشکی نشان میدهد که یوگا میتواند به طور مستقیم بر سیستم عصبی مرکزی، جریان خون و سوخت و ساز بدن تاثیر بگذارد......

شاید گفته شود یوگا درمانی چیزی نیست، جز نرمی بدن فیزیکی و آرامش روانی. اما تحقیقات پزشکی نشان میدهد که یوگا میتواند به طور مستقیم بر سیستم عصبی مرکزی، جریان خون و سوخت و ساز بدن تاثیر بگذارد بیماران ما بعد از تمرین کردن یوگا درمانی به مدت 30 دقیقه ، نه تنها احساس خستگی نمیکردند بلکه با انجام دادن صحیح حرکات احساس آرامش داشتند. یوگا اساسا  ورزش نیست بلکه قرار دادن بدن در حالتی خاص است که در این حالت عضلات بدن دارای انقباضات موزون ، آرام و وانهاده شده ، تنفس آرام و عمیق میشود که در نتیجه موجب بهتر شدن جریان خون وپاک شدن ریه ها می گردد.

یوگا درمانی!

یوگا اساساَ طوری طراحی شده است که با فعال کردن هیپوتالاموس، سیستم عصبی خودکار و غیرارادی را کنترل میکند.هیپوتالاموس بخشی از مغز است که گرسنگی، خواب و عواطف، غدد درون ریز مانند هیپوفیز، تیروئید، لوزالمعده و غدد فوق کلیوی را کنترل میکند. همچنین در کنترل گرسنگی و اشتها نقش دارد و از این جهت با کاهش یا افزایش وزن بدن، ارتباط مستقیم دارد. اگرچه بیماری دیابت به دلیل نقص نسبی یا مطلق عدم ترشح هورمون انسولین در بدن ایجاد می شود ، اما دلیل اصلی ایجادشدن آن لزوماَ تنها درلوزالمعده یا نواحی مربوط به آن نیست. سیستم عصبی مرکزی با نگه داشتن تعادل بین سیستمهای پاراسمپاتیک و سمپاتیک نقش قاطعی را ایفا میکند. عدم تعادل در سیستم عصبی خودکار، به صورت اختلال عاطفی منعکس میشود که باعث نامتعادل شدن وزن، عدم کنترل هورمون انسولین و سطح گلوکز خون میشود. این جریان ممکن است با ترشح زیاد از حد اپینفرین ایجاد شود و به کاهش ترشح انسولین و پس از آن به اختلالهای مربوط به سوخت و ساز در بدن منجرشود.

یکی دیگر از فوائد یوگا، احتمالا تاثیر آن از طریق مکانیسم فیزیکی است. امکان تاثیر مستقیم بر جریان خون دراعضا شکمی مربوط به هضم مثل کبد، پانکراس، معده و…وجود دارد. انقباض و وانهادگی متناوب به ماهیچه های شکمی، نوعی عمل پمپ کردن را در رگهای سرخرگی و سیاهرگی ایجاد میکند. همچنین احتمال افزایش مصرف گلوکز در ماهیچه ها و چربی برای انرژی وجود داردبعد از یوگادرمانی بهبود آشکاری در کنترل گلوکز خون و دیابت و همچنین کاهش وزن وجود دارد. اما لزومامعنی این  نیست که فرد بتواند محدودیتهای رژیمی و دارو را قطع کند. یوگا درمانی به این دو طریق عمل میکند: ۱-با کنترل سیستم عصبی خودکار و غیرارادی در هیپوتالاموس و ۲ -شاید با بهبودی جریان خون در اعضاء شکمی از طریق انقباض و وانهادگی متناوب عضلات.

توجه : مطالب پزشک من از منابع خارجی ترجمه شده و تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد . از این رو توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست .

دیدگاه تان را بنویسید