فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 238

دیابت و مسایل جنسی!

ابتلا به دیابت چیزی بیش از تأثیر گذاشتن بر رژیم غذایی بیمار است؛ دیابت میتواند بر تمامی جنبه های زندگی فرد از جمله سلامت جنسی وی تاثیر بگذارد...

ابتلا به دیابت چیزی بیش از تأثیر گذاشتن بر رژیم غذایی بیمار است؛ دیابت میتواند بر تمامی جنبه های زندگی فرد از جمله سلامت جنسی وی تأثیر بگذارد آسیب های ناشی از دیابت بر عصبها میتواند توانایی زنان در برانگیختگی احساس جنسی و تحریک را تحت تأثیر قرار دهد. این میتواند به ترشح لوبریکانتهای واژنی صدمه برند، که نتیجة آن دردناک شدن مقاربت جنسی و کاهش توانایی زنان برای رسیدن به ارگاسم خواهد بود.

دیابت و مسایل جنسی!

وقتی زنان دچار دیابت به یائسگی میرسند، ممکن است افت ناگهانی در میزان قند خون را تجربه کنند. این موضوع میتواند بر سلامت جنسی زنان تأثیر داشته باشد زیرا زن ناچار است پیش از مقاربت جنسی قند خون خود را تست کند همچنین ممکن است که وی در طول مقاربت جنسی نشانه های افت قند خون را تجربه کند. این باعث میشود که مقاربت به چیزی ورای ارتباط جنسی لذت بخش تبدیل شود.

زنان مبتلا به دیابت همچنین بیشتر از دیگران در معرض عفونتهایی نظیر برفک، انواع کیست، و عفونتهای دستگاه ادراری هستند. این مسائل همگی میتوانند بر مقاربت جنسی زنان دیابتی تأثیر بگذارند.

اثرات دیابت بر مردان

مردان مبتلا به دیابت اغلب دچار کاهش تستوسترون میشوند، که میتواند بر توانایی جنسی مرد تأثیر منفی داشته باشد. در هر حال، مشکل سلامت اصلی در مردان مبتلاء به دیابت ناتوانی مرد در رسیدن به نعوظ و حفظ نعوظ است. بر مبنای اعلام "مرکز دیابت جاسلین"، در حدود۵۰ درصد مردانی که به مدت ده سال مبتلاء به دیابت بوده اند دچار تجربة اختلال نعوظ میشوندبرای تحقق نعوظ در مرد، وجود جریان قابل توجهی از خون در آلت تناسلی مرد مورد نیاز است. در هر حال، دیابت به رگهای خونی صدمه میزند، که این میتواند باعث آسیب دیدن جریان خون به آلت تناسلی شود. دیابت همچنین میتواند سبب صدمه دیدن عصب ها شود که این موردباعث صدمه دیدن ارتباط میان آلت تناسلی مردان و مغز آنها میشود. این موضوع میتواند باعث دشوارتر شدن حفظ نعوظ در مردان شود.

افراد دچار دیابت ممکن است اغلب دچار احساس خستگی باشند. آنها اغلب بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف رسیدگی به سلامت خودمیکنند، ک این میتواند نیروی جنسی آنها را در کل کاهش دهد برخی افراد دچار دیابت از پمپ انسولین استفاده میکنند.

پمپ انسولین دستگاهی است که به افراد امکان تزریق مقادیرکمانسولین به داخل جریان خون را در مواقع نیاز میدهد. این دستگاه به حفظ سطح قند خون کمک میکند و میتواند به بیمار کمک کند تا خود به خود لذت بیشتری را از ارتباط جنسی احساس کندمردم مبتلا به دیابت همچنین ممکن است برخی اثرات روانی را احساس کنند که میتوانند ارتباط جنسی را برای آنان مشکل تر کنند. این اثرات روانی شامل موارد زیر هستند

سیب دیدن تصویر فرد از خود و خودباوری وی •

اضطراب •

نگرانی از افزایش وزن •

افسردگی •

تکافتادگی •

تنهایی •

کاهش عزت نفس •

داروهایی برای مداوای مردم در حال تقلا با مشکلات سلامت روانی ناشی از دیابت در دسترس است. برای مثال داروهای موسوم به، شامل پروزاک و زولافت از این گروه داروها هستند. اگرچه این داروها میتوانند به کاهش(SSRIs (مهارکننده های باز جذب انتخابی سروتونین شیوع افسردگی کمک کنند، کاهش میل جنسی نیز میتواند از عوارض استفاده از آنها باشد درمانهایی برای بهبود عملکرد جنسی در بیماران دیابتی حفظ سطح قند خون برای پیشگیری از آسیب عصب که میتواند شامل بروز مشکلاتی از جمله سلامت جنسی فرد شود، موضوعی حیاتی است.

تکنیک های کنترل سطح قند خون شامل استفاده از انسولین، مصرف دارو و بررسی منظم سطح قند خون است

گزینه های درمانی برای مردان چندین دارو وجود دارد که دکتر میتواند برای تقویت جریان خون رسانی به آلت تناسلی و بهبود توانایی مرد در رسیدن به نعوظ آنها را تجویز کند.سیلدنافیل (وایاگرا) و تادالافیل (سیالیس) مثالهایی از این داروها هستند.در هر حال ممکن است این داروها برای تمامی مردان و به طور مشخص برای مردان دچار فشار خون زیاد و بیماریهای قلبی مناسب نباشند.

برخی از مردان ممکن است متوجه شوند که استفاده از روشهای مکانیکی نظیر پمپ های واکیوم و تزریق مستقیم به داخل آلت تناسلی برای بهبودجریان خون در آنها مؤثر هستند. برخی از مردان به اعمال جراحی نظیر ایمپلنت آلت تناسلی تن درمیدهند، که میتواند باعث بهبود توانایی مرد در رسیدن به نعوظ شود

گزینه های درمانی برای زنان

زنان ممکن است برای کاهش احساس درد ناشی از مقاربت جنسی مایل به استفاده از لوبریکانتهای واژینال باشند. لوبریکانت باید بر پایة آب باشد و آن را میتواند در بیشتر داروخانه ها خریداری کرد.

درمانهای جایگزینی هورمون

درمانهای جایگزینی هورمون میتواند میل جنسی را هم در مردان و هم در زنان بهبود ببخشد. در هر حال این درمانها دارای عوارض جانبی نیز هستند، بنابراین این موضوع بسیار اهمیت دارد که مردم پیش از آغاز استفاده از هر دارویی موضوع را به طور کامل با پزشک خود موردبررسی قرار دهند.

تغییرات سبک زندگی برای بهبود عملکرد جنسی ادامة زندگی به سبک سالم یکی از مهمترین ها راهها برای مردان و زنان دیابتی در رسیدن به سلامت جنسی مناسب است. این موضوع شامل رعایت رژیم غذایی مفید و ورزش منظم است. این تمرینات برای سلامت مناسب کلی فرد عالی هستند و نیز میتوانند سبب بهبود عزت نفس در وی شونداگر فردی دچار اضافه وزن باشد، کاهش وزن اغلب میتواند احساس خشنودی فرد را افزایش دهد که این خود میتواند به بهبود زندگی جنسی وی منجر شود.

تمرینات کف لگن

بر مبنای نظر کلینیک کلیولند، ورزشهای مربوط به عضلات کف لگن که به نام تمرینات کیگل شناخته میشوند، میتواند به بهبود پاسخ دهی جنسی زنان کمک کندافراد دچار دیابت ممکن است مشارکت در تمرینات کاهش استرس را نیز کمک کننده بیابند. مثالهایی از این تمرینات شامل مدیتیشن، خواندن کتابهای مورد علاقه، ورزش، یا گوش دادن به موسیقی را شامل میشودحتی صرف بخش اندکی از اوقات روزانه برای انجام کارهای لذتبخش میتواند به کاهش استرس در افراد دچار دیابت کمک کند.

ملاحظات و سؤالات مطرح

بر مبنای یک مطالعة منتشر شده در سال ۲۰۱۰،در نشریة "مراقبتهای دیابت" فقط ۱۹ درصد زنان و ۴۷ درصد مردان دچار دیابت در موردسلامت جنسی خود با پزشک مشورت میکنند در هر حال این مطالعه پی برد که تعداد قابل ملاحظهای از مردان و زنان در سنین ۵۷ تا ۸۵ سال دچار دیابت به میزان ۲ تا ۳یار در هفته مبادرت به فعالیت جنسی میکنندافراد دچار دیابت که پرسش هایی در مورد سلامت جنسی خود دارند باید با متخصص غدد درون ریز یا دکتر خود صحبت کنند. برخی ازسؤالهای بالقوه مطرح در این مورد شامل موارد زیر است

برای کنترل بهتر دیابت خودم چه چیزهایی را نیاز است که بدانم؟ •

چه مشکلات دیگری در سلامت من ممکن است بر سلامت جنسی من مؤثر باشند؟ •

مصرف چه داروهایی ممکن است بر زندگی جنسی من تأثیر بگذارد؟ •

دکتر همچنین ممکن است به فرد دیابتی دچار مشکلاتی جنسی مراجعه به مشاور یا درمانگر را برای بهبود عزت نفس و خودباوری در وی توصیه کند. مشاوره برای زوجین نیزممکن است مفید باشدتصمیم گیری های درمانی هر چه باشند، فرد نباید در صورت لطمه دیدن عملکرد جنسی خود توسط دیابت شرمنده یا خجل باشد. طرح موضوع باپزشک و باز کردن موضوع، صحبت شرافتمندانه با همسر میتواند نخستین قدمها برای زندگی در مجموع سالمتر همراه زندگی جنسی بهتر باشد.

توجه : مطالب پزشک من از منابع خارجی ترجمه شده و تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد . از این رو توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست .

دیدگاه تان را بنویسید