فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 1286

قرص انسولین کی به بازار می آید؟

وقتی فردی پروتئین مصرف کنه چون اسیده معده قوی است به سرعت در معده تجزیه میشه. انسولین هم پروتئین است٬ هر قرص انسولین بعد مصرف در معده تخریب میشه پس لازمه که قرص انسولین روکشی داشته باشه که در برابر اسید معده مقاوم باشه ....

 با توجه به سوالات متعدد مخاطبین پزشک من در مورد اینکه قرص انسولین کی میاد؟ ویدئو زیر ضبط و منتشر شده است:

قرص انسولین کی میاد؟

 

 قرص انسولین کی میاد؟

در دانمارک بر روی قرص انسولین مطالعاتی انجام شده است به خصوص در شرکت نوو نوردیسک که در ایران نمایندگی دارد و نمایندگی فعالی  دارد که خیلی از انسولین ها را وارد میکند و بر روی قرص انسولین هم فعالیت میکنند.

چرا تا به حال قرص انسولین به بازار نیامده است؟ انسولین یک پروتئین است ،وقتی فردی پروتئین را  میخورد چون اسید معده  قوی است این را تجزیه میکند، پس هر قرص انسولینی که مصرف شود در معده تخریب میشود.

همچنین ببینید:

دلایل ورم پا در دیابتی ها؟

پس برای قرص انسولین روکشی می سازند که در برابر اسید مقاوم باشد و وقتی وارد روده میشود با آنزیم هایی که صفرا ترشح می‌کند و روده  ترشح می‌کند باز بشود و بعد انسولین جذب شود، فازهای مقدماتی انجام شده است، فوق العاده خوب نتایج آن  بیرون آمده است، فقط یک مقدار ‌به خاطر کرونا و تنظیم دوز مسئله  دارد، انسولین را با یک چرخش قلم یا با سرنگ یک واحد ، دو واحد کم و زیاد می کنید پس قرص باید در دوزهای خیلی مختلف ساخته شود ،بسته به جذبی که در روده دارد، غذایی که باآن خورده می شود، که این با جذب تداخل پیدا می‌کند و بر روی همه این موارد کار می‌کنند .هنوز وارد بازار دارویی نشده است ولی بر روی این دارو مطالعاتی درحال انجام است و در آینده نزدیک این کار خواهد شد. الان آسپرین، که برای خیلی از افراد آسپرین های روکش دارتجویز میکنیم٬ این آسپرین هایی است که در معده باز نمیشود و در روده باز میشود، بر روی انسولین هم همین کار در حال انجام است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

x