فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 2050

آدرس مطب دکتر محمدتقی نجفی فوق تخصص کلیه (نفرولوژیست) + بیوگرافی

بیوگرافی دکتر محمد تقی نجفی دکترای فوق تخصصی بیماری های کلیوی و فشارخون بالغین از دانشگاه علوم پزشکی تهران محمدتقی نجفی متولد 1354 در تهران ، پزشک فوق تخصصی بیماریهای کلیوی وفشارخون بالغین از دانشگاه علوم پزشکی تهران است...

از دیپلم تا پزشکی

پس از پایان دوره دیپلم در دبیرستان نیکان ، در سال 1373 با معدل 12/19 وقتی 18 ساله بود با رتبه کنکور سراسری 34 و 76 کشوری وارد رشته پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران شد.

DR najafi2

 

در سال 1388 دانشنامه تخصصی بیماریهای داخلی را کسب نمود.

وی در سال 1391 دانشنامه ی فوق تخصصی بیماریهای کلیوی وفشارخون بالغین را کسب نمود و 1391عضو هیات علمی آموزشی نفرولوژی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران  به عنوان انجام تعهدات از ابتدای تیرماه 1392 تاکنون شده اند.

از سال 1398 تا کنون سمت دانشیار دانشگاه علوم پزشکی را کسب نموده اند.

 

سوابق اجرایی

 1. راه اندازی و مدیریت اولین کلینیک تخصصی فشارخون در بیمارستان امام خمینی
 2. راه اندازی و مدیریت تنها کلینیک فوق تخصصی خصوصی فشارخون به کمک تخصص های کاردیولوژیست و رژیم درمانی طبق جدیدترین متدهای روز
 3. عضو کمیسیون واکسیناسیون کرونا در وزارت بهداشت
 4. مدرس دوره های فشارخون
 5. مدرس دوره های آنالیز بیوامپدانس
 6. مدرس دوره های سنجش سن عروقی
 7. عضوکمیته آموزشی مهارت های ارتباطی وتعهد حرفه ای….. از 3/11/94
 8. مسئولیت فنی دیالیز مجتمع بیمارستانی امام خمینی 1/7/93
 9. معاونت آموزشی بخش نفرولوژی 28/6/94
 10. طراحی سؤالات وبرگزاری آزمون کارآموزان داخلی 3/7/93
 11. مسئول واحد هماهنگی وارزیابی برون سپاری معاونت درمان 6/7/94
 12. طراحی سؤالات ورودی به دستیاری پزشکی 24/12/94
 13. معاون آموزشی مرکز تحقیقات نفرولوژی 20/12/93
 14. تسهیل دریافت 10 عدد دستگاه همودیالیز جهت بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی از بنیاد بیماریهای خاص با کمک خیرین بهمن 1394
 15. طراحی سوالات پره انترنی در دوجلسه 8 ساعته اسفند 95

 

پایان نامه ها

 • ارایه پایان نامه دکترای عمومی با عنوان زیر با نمره ممتاز
 • بررسی یک خانواده ایرانی مبتلا به بیماری اتوزومال دومینیت سر بلارآتاکسی نوع 1(ADCA Type l) از نظر تنوع علایم بالینی
 • ارایه پایان نامه دکترای تخصصی با عنوان زیر با نمره ممتاز
 • بررسی میزان بروز دیابت پس از پیوند کلیه وعوامل خطر منجر به آن در بیماران پیوند کلیه ای مراجعه کننده به مرکز درمانی نفرولوژی از سال 1380 الی 1386
 • ارایه پایان نامه فوق تخصصی با عنوان زیر با نمره ممتاز
 • بررسی همخوانی دو روش اندازه گیری فشارخون قبل از دیالیز وروش اندازه گیری فشارخون 24 ساعته در بیماران همودیالیز بیمارستان امام خمینی در سال 1390
 • بررسی میزان بروز white coat hypertension در زنان باردار مراجعه کننده با فشارخون بالا به کلینیک هولتر بیمارستان امام خمینی (ره)
 • بررسی morning blood pressure surge به روش سنجش فشار خون آمبولاتوری در بیماران دیابتی در مقایسه با افراد غیر دیابتی مراجعه کننده به کلینیک هولتر مانیتورینگ بیمارستان امام خمینی در سال 1394
 • بررسی مقایسه ای مارکرهای بیوشیمیایی موثر در بازسازی استخوان شامل اسکلرواستین و trap5b با تراکم استخوان اندازه گیری شده به روش DEXA در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز مراحعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی
 • اندازه گیری نسبت ECW به وزن بدن در افراد سالم ایرانی ورزشکار آماتور به وسیله دستگاه بیوامپدانس اسپکتروسکوپی
 • بررسی فراوانی هایپرتنشن به روش سنجش فشار خون آمبولاتوری در بیماران دیابتی با فشار خون نرمال مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان امام خمینی از دی 1392 تا شهریور1393
 • بررسی میزان همبستگی BIA و DExa در تعیین اندکس های اجزاء بدن بیماران همودیالیزی بیمارستان امام خمینی
 • استفاده از Lower limb Bioimpedance Spectroscopy درتعیین وزن خشک بیماران و ارزیابی پیامدهای پس از آن در مرکز دیالیز بیمارستان امام خمینی در مدت 6 ماه
 • بررسی رابطه nondipping  در abpm و اورلود حجمی در بیوامپدانس بیماران مزمن کلیوی

 

شرکت در کارگاه‌ها و دوره های آموزشی

 • احیای قلبی ریوی پیشرفته در سال 1385
 • روش تحقیق دستیاری در سال 1385
 • دوره اسپیرومتری در سال 1387
 • دوره آندوسکوپی در سال 1387
 • سمینار سنگهای ادراری ودرمان آن در تیر 1389
 • سمینار حوادث قلبی عروقی در بیماریهای مزمن کلیوی اسفند 1389
 • سمینار نارسایی کلیوی در سال 1390
 • سمینار عفونتهای ادراری اردیبهشت 1390
 • سمینار فشارخون خردادماه 1390
 • کورس یک هفته ای پیوند کلیه در ماست ریخت هلند اسفند 1392
 • کورس یک هفته ای بیماریهای کلیوی در بوداپست مجارستان شهریور 1394
 • کورس یک هفته ای اندازه گیری وزن خشک توسط دستگاه بیوامپدانس در کره جنوبی مهر 95

 

سوابق پژوهشی

 • فعال در امور پژوهشی در مرکز پژوهش های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شرکت در کارگاههای دوره سه ماهه آمار ومتدولوژی توسط جناب آقای دکتر کمانگر در سال 1374
 • آمار ومتدولوژی پیشرفته در سال 1375 توسط اساتید محترم جناب آقای دکتر مجدزاده وجناب آقای دکتر کمانگر
 • آشنا با مفاهیم Data Base وبرنامه نویسی با Microsoft Access
 • تدریس دو دوره کارگاه آشنایی با مفهوم پایگاه اطلاعات وآموزش Microsoft Access
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی بیماران پیوند کلیه ای مراجعه کننده به مطب استاد جناب آقای دکتر لسان پزشکی
 • طراحی، اجراء وارزشیابی جلسات بحث های ادغام یافته علوم پایه وبالینی در بلوک ادراری  برگزیده جشنواره شهید مطهری 1394

 

 

ارایه مقالات در ژورنال‌های معتبر

 

Effectiveness of N-acetylcysteine for preserving residual renal function in patients undergoing maintenance hemodialysis: multicenter randomized clinical trial

Ahmadi F1,2, Abbaszadeh M3,4, Razeghi E3,4, Maziar S5, Khoidaki SD3,4, Najafi MT3,4, Lessan-Pezeshki M3,4

Clin Exp Nephrol. 2016 May 20

Comparing the frequency of hypertension determined by peri-dialysis measurement and ABPM in hemodialysis patients

Abbasi MR, Lessan-Pezeshki M, Najafi MT, Gatmiri SM, Karbakhsh M, Mohebi-Nejad A

Ren Fail. 2014 Jun;36(5):682-6. doi: 10.3109/0886022X.2014.883933. Epub 2014 Feb 6

PMID:24502240

?Isolated congenital anosmia with morphologically normal olfactory bulb in two Iranian families: a new clinical entity

Ghadami M, Majidzadeh-A K, Morovvati S, Damavandi E, Nishimura G, Komatsu K, Kinoshita A, Najafi MT, Niikawa N, Yoshiura K

Am J Med Genet A. 2004 Jun 15;127A(3):307-9

PMID:15150785

Isolated congenital anosmia locus maps to 18p11.23-q12.2

Ghadami M, Morovvati S, Majidzadeh-A K, Damavandi E, Nishimura G, Kinoshita A, Pasalar P, Komatsu K, Najafi MT, Niikawa N, Yoshiura K

J Med Genet. 2004 Apr;41(4):299-303

PMID:15060109

Confirmation of genetic homogeneity of syndactyly type 1 in an Iranian family

Ghadami M, Majidzadeh-A K, Haerian BS, Damavandi E, Yamada K, Pasallar P, Najafi MT, Nishimura G, Tomita HA, Yoshiura KI, Niikawa N

Am J Med Genet. 2001 Nov 22;104(2):147-51

PMID:11746046

Bardet-Biedl syndrome type 3 in an Iranian family: clinical study and confirmation of disease localization

Ghadami M, Tomita HA, Najafi MT, Damavandi E, Farahvash MS, Yamada K, Majidzadeh-A K, Niikawa N

Am J Med Genet. 2000 Oct 23;94(5):433-7

PMID:11050632

A case based- shared teaching approach in undergraduate"

medical curriculum: the real integration in basic and clinical sciences"  accepted in ACTA MEDICA IRANICA

Surveillance and Isolation Based Strategies to Prevent COVID-19 in a Dialysis Center of Tehran, a Customized Approach. Mohammad Taghi Najafi,1Mohammad Reza Abbasi,2 Seyed Ali Dehghan Manshadi,2 Soraya Rahimzadeh,2 Mohammad Hossein Shojamoradi1*Iranian Journal of Kidney Diseases | Volume 14 | Number 4 | July 2020

Comparing Plasmapheresis plus IVIg with Plasmapheresis plus IVIg plus Rituximab on the Management of Suspicious Antibody-Mediated Acute Rejection in Kidney Transplant Recipients, F. Ahmadi1, S. Dashti-Khavidaki2,3,4*, M. R. Khatami3,4, M. Gatmiri3,4, F. Ahmadi3,4, M. Mahdavi-Mazdeh3,4, M. T. Najafi3,4, Z. Foroozanfar5, A. Mahdizadeh6, S. Derafshi7. Int J Org Transplant Med 2019; Vol. 10 (3)

 

ارایه پوستر

Hemorrhagic Bollous Lesions in Wegener granulomatosis(A case Report)

 در سومین همایش سراسری تازه های بیماری های پوستی وسالک

 اصفهان- آبان 1386

 

ایراد سخنرانی در کنفرانس های زیر

 • کنفرانس عفونتهای سیستم ادراری در برنامه های حضوری آموزش مداوم اردیبهشت 1390
 • کنفرانس فشارخون در برنامه های حضوری آموزش مداوم خرداد ماه 1390
 • سخنرانی در انجمن نفرولوژی با موضوع هایپوناترومی تشخیص ودرمان 7/3/94
 • کنگره دکتر یلدا آبان 93 HBPM      
 •  کنگره دکتر یلدا آبان 94 پروتئینوری در حاملگی
 • کنگره ملی فشارخون ABPM تیر 92
 •  کنگره ملی  مشاوره های نفرولوژی در بیماریهای داخلی و جراحی PreOp-HTN تیر 93
 • دبیر اجرایی و سخنرانی در کنگره بیماریهای گلومرولی دی ماه 1394
 • دبیر علمی واجرائی و سخنرانی کنگره  جراح ودیالیز صفاقی 3 اسفند 94
 • دبیر علمی واجرائی  و سخنرانی کنگره CKD-MBD 20 اسفند 94
 • سخنران : روشهای اندازه گیری کفایت دیالیز در بیماران مرداد 95 در کنگره نفرولوژی –اورولوژی در برج میلاد
 • سخنران: ارزیابی متابلیک در پیشگیری و درمان بیماران سنگ کلیه در کنگره اورولوژی شهریور 95
 • سخنرانی: سندرم بارتر و پیتلمن و گوردون در کنگره بیماریهای توبولواینترستیشیل آذر 95
 • سخنرانی : کفایت دیالیز برای پرستاران در کنگره بیماریهای توبولواینترستیشیل آذر 95
 • سخنرانی : ارزیابی وزن خشک بیماران دیالیزی در در کنگره بیماریهای توبولواینترستیشیل آذر 95
 • دبیر علمی سمینار بیماریهای توبولواینترستیشیل آذر 95
 • سخنرانی : اورولیموس و پیوند کلیه در سمینار تازه های پیوند کلیه سال 96
 • دبیر علمی سمینار تازه های پیوند کلیه سال 96
 • سخنرانی : مقدمات  و کاربرد هولتر مانیتورینگ فشار خون  در بیماران در سمینار ABPM
 • سخنرانی : کرونوتراپی در درمان فشار خون در سمینارABPM
 • سخنرانی ارزیابی وزن خشک بیماران دیالیزی سطح پیشرفته در سمینار کاربرد بیوامپدانس در بیماران کلیوی

 

تالیف کتاب:

 1. چاپتر هولتر مانیتورینگ فشار خون در کتاب تازه های فشار خون تیرماه 1392
 2. چاپتر درمان هایپرتانسیون قبل از عمل در کتاب ملاحظات کلیوی در بیماریهای داخلی و جراحی تیر ماه 1393
 3. چاپتر کمپلمانها و بیماری کلیوی در کتاب بیماری های اولیه گلومرولی دی ماه 1394
 4. چاپتر هپاتیت سی و کلیه در کتاب کلیه و بیماریهای سیستمیک
 5. چاپتر مروری بر ویتامین دی در بیماران کلیوی در کتاب اختلالات استخوانی در بیماران کلیوی اسفند 1394
 6. چاپتر سندرم بارتر و ژیتلمن و گوردون در کتاب فیزیولوژی و بیماریهای اولیه توبولوانترستیشیل
 7. چاپتر اورولیموس و پیوند کلیه در کتاب تازه های پیوند کلیه بهار 96
 8. تالیف و ویراستاری کتاب« اختلالات آب و الکترولت» سال96
 9. تالیف و ویراستاری کتاب « اختلالت اسید و باز» سال 96
 10. تالیف و ویراستاری کتاب «اختلالات هماتولوژیک در بیماری های کلیوی» سال 96
 11. تالیف و ویراستاری کتاب «تازه های تشخیصی و درمانی فشارخون» سال 97
 12. تالیف و ویراستاری کتاب «راهنمای جامع فشارخون» سال 97
 13. تالیف و ویراستاری کتاب «مبانی کربردی هولتر مانیتورینگ فشارخون» سال 97
 14. تالیف و ویراستاری کتاب  «کلسیم، منیزیم و کلیه» سال 97
 15. تالیف و ویراستاری کتاب  «فسفر، استخوان و کلیه» سال 97
 16. تالیف و ویراستاری کتاب  «پیوند کلیه و مدیریت اختلالات مدیکال بعد از آن» سال 97
 17. تالیف و ویراستاری کتاب «پیوند اعضا» سال 98
 18. تالیف و ویراستاری کتاب «پیوند کلیه» سال 98
 19. تالیف و ویراستاری کتاب «اختلالات خواب در بیماران دیالیز، پیوندی و فشارخون» سال 99
 20. تالیف و ویراستاری کتاب «رنین آنژیوتانسین آلدوسترون» سال 99

 

در انجمن های تخصصی

عضو کنگره جراحان مغز و اعصاب آمریکا

عضو هیئت رئیسه کنگره جراحی مغزواعصاب

عضو کنگره آسیای جراحان مغزواعصاب

عضو کنگره جراحان ایران

عضو انجمن پزشکان ایران

عضو انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران

عضو جامعه جراحی ستون فقرات

عضو جامعه کیفیت ایران

عضو بورد آموزش درد دانشگاه بهشتی

عضو بورد آموزش ICU دانشگاه بهشتی

اولین موسسین جامعه نورو اسپاین ایران

 

آدرس کلینیک دکتر محمدتقی نجفی

آدرس کلینیک : تهران ، تقاطع بلوارکشاورز و خیابان دکتر قریب به سمت شمال ، پلاک 113 ، طبقه ی دوم

موبایل : جهت تماس در موارد اورژانسی و ارسال مدارک از طریق واتساپ :  09120890475

 

تلفن برای تعیین وقت :

 66581800 – 021

66581873 – 021

دیدگاه تان را بنویسید

 

x