فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 1935

یکسان سازی دستمزد پزشکان در بخش دولتی و خصوصی

بر اساس گفته معاون درمان وزارت بهداشت، یکسان‌سازی دستمزد پزشکان در بخش دولتی و خصوصی الزام قانونی است...

معاون درمان وزارت بهداشت گفت:

برای ما مهم است که پزشکان حاذق در بیمارستان‌های دولتی بمانند و به سمت بیمارستان‌های خصوصی نروند.

یکسان سازی دستمزد پزشکان در بخش دولتی و خصوصی

 

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: از الزامات قانونی است که باید تعرفه‌های حرفه‌ای در بخش دولتی و خصوصی را یکسان کنیم.در سال‌های گذشته به دلیل آن که خدمت در بخش‌های دولتی می‌بایست ارزان‌تر می‌بود، قسمت جز حرفه‌ای همیشه کم پیش بینی شده بود.

او می گوید: امسال با رویکرد مناسبی که در شورای عالی بیمه‌ها به وجود آمد این فاصله در جز حرفه‌ای بخش‌هایی مانند عمل جراحی و خدمات به کمترین حد خود رسیده است.

کریمی گفت: برای ما مهم است که پزشکان حاذق در بیمارستان‌های دولتی بمانند و به سمت بیمارستان‌های خصوصی نروند. چرا که حجم زیادی از خدمات در بخش دولتی وجود دارد و این پزشکان نیز سرمایه‌های دانشگاهی ما هستند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

x